Villkor

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och de personuppgifter vi behandlar är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

SEObyg del av MobilV Org.nr: 890128-1454 ansvarar för samtliga personuppgifter som samlas in och behandlas av företaget. Vid frågor om dessa uppgifter kontakta oss via e-post: info@seobyg.com

De personuppgifter som insamlas utgör till största delen kontaktuppgifter för information, men används också till vissa reklam- och marknadsföringsändamål. Uppgifterna som behandlas kan innefatta: Namn, Adress, Personnummer, E-postadress, Intressen.

SEObyg sparar personuppgifter om du till exempel har anmält dig till ett nyhetsbrev, begärt en offert eller på annat sätt kommit i kontakt med oss och visat intresse för våra tjänster. Endast de uppgifter som är nödvändiga för kategorisering och kommunikation sparas.

I vissa fall kan SEObyg anlita utomstående organisationer för exempelvis marknadsaktiviteter för egna ändamål, och uppgifterna kan delas med dessa. Endast de uppgifter som är nödvändiga för aktiviteten kommer att användas. Dock förekommer inget utlämnande av uppgifter till utomstående i annat syfte än SEObygs egen kommunikation och marknadsföring.

Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss eller anses kunna bli kund inom ett år från registreringen.

Alla rimliga åtgärder för att förhindra personuppgifter från att spridas utanför den egna organisationen annat än ovanstående, kommer att vidtas.

Genom att använda SEObygs tjänster eller lämna personuppgifter till oss på annat sätt, samtycker du till att uppgifterna sparas och hanteras enligt dessa villkor.

Du kan när som helst begära ett utdrag av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära att felaktiga uppgifter ändras, eller att dina uppgifter raderas. Du kan dock inte fortsätta vara kund hos oss eller nyttja våra tjänster om dina uppgifter raderas.

För att begära ändring eller raderande av dina uppgifter ska du skicka ett skriftligt undertecknat meddelande till oss: MobilV, Korpralsgatan 1i, 91134 Vännäs.

Rulla till toppen